Tin tức

eDetailing và những tác động mới mẻ

eDetailing và những tác động mới mẻ

Tất cả chúng ta đều nghe nói về eDetailing nhưng thực chất eD etailing là gì? Và nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc...

Pharma social media hỗ trợ đắc lực nghiên cứu lâm sàng

Pharma social media hỗ trợ đắc lực nghiên cứu lâm sàng

Pharma social media hỗ trợ đắc lực nghiên cứu lâm sàngPharma social media hỗ trợ đắc lực nghiên cứu lâm sàngPharma social media...

Bốn lưu ý khi trình dược Việt Nam sử dụng pharma eDetailing

Bốn lưu ý khi trình dược Việt Nam sử dụng pharma eDetailing

Bốn lưu ý khi trình dược Việt Nam sử dụng pharma eDetailing

eDetailing và những câu hỏi thường gặp

eDetailing và những câu hỏi thường gặp

eDetailing và những câu hỏi thường gặp

eLearning là gì?

eLearning là gì?

eLearning là gì?

Rich Media - Công cụ hiện đại của Pharma Marketing

Rich Media - Công cụ hiện đại của Pharma Marketing

Rich Media - Công cụ hiện đại của Pharma Marketing

ĐẠI HỌC JOHNS HOPKINS ĐÃ GỬI NHỮNG THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ VIỆC TRÁNH LÂY NHIỄM COVID-19:

ĐẠI HỌC JOHNS HOPKINS ĐÃ GỬI NHỮNG THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ VIỆC TRÁNH LÂY NHIỄM COVID-19:

ĐẠI HỌC JOHNS HOPKINS ĐÃ GỬI NHỮNG THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ VIỆC TRÁNH LÂY NHIỄM COVID-19:
0989199005